Mantelzorger?

Zorgen voor elkaar is een natuurlijke reactie. Je zorgt voor de mensen uit je directe omgeving: je partner, kinderen, ouders, broers en zussen, vrienden of andere personen met wie je een band hebt. Als het gaat om zorg voor iemand die chronisch ziek of zorgbehoevend is, dan noemen we dat mantelzorg. Zorg jij voor iemand die ziek is of hulp nodig heeft? Dan ben jij een mantelzorger ! Dat kan gaan van af en toe lichte huishoudelijke taken overnemen, tot heel intensieve bijstand, waarbij de mantelzorger de klok rond de zorg voor één of meerdere personen op zich neemt. Zeven dagen op zeven.

Samana is door de Vlaamse overheid al sinds 1999 erkend als ‘Vereniging voor mantelzorgers en gebruikers’. Informeren, erkennen en waarderen van mantelzorgers hoort tot onze opdracht. Bovendien is Samana perfect geplaatst om jouw belangen als mantelzorger te behartigen. Zo zorgen we ervoor dat je de waardering krijgt die je verdient.

Hoe geeft Samana mantelzorgers tijd en ruimte voor zichzelf?

Mantelzorger zijn is een mooie en verrijkende ervaring. Maar het is ook zwaar, dat mag niet onderschat worden. Daarom moet je er als mantelzorger ook altijd over waken dat je voldoende tijd en ruimte overhoudt voor jezelf. Regelmatig even op adem komen is noodzakelijk om de zorg voor wie je dierbaar is vol te houden. Ook op langere termijn. Samana wil je daarbij helpen.

Samen mét mantelzorgers ontwikkelen we voorstellen die de situatie van mantelzorgers moet verbeteren. Voor Samana is de mantelzorger een ervaringsdeskundige, een aanspreekpunt en een volwaardige partner die mee de zorg aanstuurt.

Info: mantelzorg@samana.be