Wegwijs

Recht op belastingsvoordeel bij inwonende oudere familieleden

Bij ‘het gezin’ denken we al snel aan een persoon alleen of een koppel, al dan niet met kinderen ten laste. Het is echter ook mogelijk om oudere familieleden ten laste nemen als zij bij jou inwonen. Deze tenlasteneming heeft onder bepaalde voorwaarden fiscale voordelen. We geven een overzicht van de nieuwe situatie sinds 2021.

Tekst: Els Van Langenhoven - februari 2022

Voor wie geldt het belastingvoordeel?
De persoon die ten laste is, moet 65 jaar of ouder zijn en gedomicilieerd zijn op jouw adres op 1 januari van het aanslagjaar. Hij of zij is een ouder, grootouder, broer of zus. Ook personen van wie je als kind volledig of hoofdzakelijk ten laste bent geweest (bv. pleegouders of voogd) kunnen ten laste genomen worden.
De persoon die je ten laste wil nemen, moet een attest van zelfredzaamheid (FOD) kunnen voorleggen met minstens 9 punten. Deze voorwaarde is nieuw sinds het aanslagjaar 2022. Voor gezinnen die al een ouder familielid ten laste namen vóór aanslagjaar 2021 en waarvan de oudere geen vermindering van zelfredzaamheid heeft, blijft het belastingvoordeel lopen tot het aanslagjaar 2025. Het is niet meer mogelijk om een belastingvoordeel te verkrijgen voor inwonende oudere familieleden zonder beperkte zelfredzaamheid wanneer de aanvraag hiervoor gebeurt na 2021.

Tot slot wordt er gekeken naar het inkomen van degene die je ten laste wil nemen: dit moet onder bepaalde grenzen vallen. Houdt er rekening mee dat in onderstaande berekeningen de brutobedragen van pensioen- en rente-inkomsten worden vrijgesteld tot 27.430 euro per jaar:

 • Als je één familielid ten laste neemt, mag zijn/haar netto jaarinkomen maximaal 3.410 euro bedragen;
 • Als je een koppel dat beide 65 jaar of ouder is (bv. je beide grootouders) ten laste wil nemen, gelden volgende grensbedragen:
  • Hun gezamenlijke netto bestaansmiddelen liggen onder de 3.410 euro per jaar: het koppel worden als ten laste beschouwd;
  • Hun gezamenlijke netto-bestaansmiddelen liggen tussen de 3.410 euro en 6.820 euro per jaar: één van beide wordt als persoon ten laste beschouwd;
  • Hun gezamenlijke netto-bestaande middelen liggen boven 6.820 euro per jaar: het koppel kan niet ten laste beschouwd worden vanwege te hoge inkomsten.

Bijvoorbeeld: je wil je broer van 67 ten laste nemen. Hij heeft een bruto jaarinkomen van 28.000 euro en een erkenning FOD van 12 punten. Met de vrijstelling van 27.430 euro op het brutobedrag van zijn jaarinkomen, bedraagt zijn netto jaarinkomen minder dan 3.410 euro, waardoor je hem ten laste kan nemen. Als je hem ten laste neemt op 1 mei 2022, zal er vanaf 1 januari 2023 rekening gehouden worden met zijn situatie, wat een invloed heeft op het aanslagbiljet van 2024 (wat gebaseerd is op de situatie van heel 2023).

Welk voordeel hangt er aan vast?
We maken hier een onderscheid tussen het oude systeem en het nieuwe:

 • Oude voordeel (kan niet meer aangevraagd worden, loopt af in aanslagjaar 2025): belastingvrije som van 3.270 euro;
 • Nieuwe voordeel: belastingvrije som van 4.940 euro.

Hoe verkrijg je dit belastingvoordeel?
Wanneer iemand zich domicilieert in je gezin, komt er bijkomende informatie op het voorstel van de belastingaangifte. De fiscus kent de domiciliëring, gezinssamenstelling en inkomen van de inwonende oudere,. Kijk zeker na of hier de nodige informatie over de oudere vermeld staat.
Ontvang je nog een blanco aangifteformulier, gebruik dan volgende codes:

 • 1043-24: (groot)ouders/pleegouders, broer of zus van 65 jaar of ouder fiscaal ten laste;
 • 1044-23: (groot)ouders/pleegouders, broer of zus van 65 jaar of ouder met een ‘zware handicap’ fiscaal ten laste;
 • 1032-35: (groot)ouders/pleegouders, broer of zus jonger dan 65 jaar fiscaal ten laste;
 • 1033-34: (groot)ouders/pleegouders, broer of zus jonger dan 65 jaar met een ‘zware handicap’ fiscaal ten laste.

Meer informatie
Voor hulp bij het invullen van je belastingaangifte of verder advies, kan je terecht bij je verzekeraar, boekhouder of de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën. FOD Financiën kan je contacteren via het contactformulier op hun website (financien.belgium.be) of telefonisch via 0257 257 57 (elke werkdag van 8u tot 17u).
Daarnaast kan je contact opnemen met CM-kantoor in je regio of via De Zorglijn