Wegwijs

Het verzoekschrift bewindvoering gaat digitaal

Sinds 1 juni 2021 kun je een verzoekschrift bewindvoering digitaal indienen via het Centraal Register van Bescherming van de Personen. (CRPB) De aanvrager logt in van thuis uit met zijn of haar eID of via de ItsMe-app.

Tekst: Els Van Langenhoven

 

Wat is het CRPB?
Het Centraal Register van Bescherming van de Personen (CRPB) bevat voor elke beschermde persoon alle verzoekschriften, alle beslissingen van de vrederechter, de verslagen, de briefwisseling, enz. die neergelegd zijn vanaf 1 juni 2021. De betrokken partijen (de beschermde persoon, de bewindvoerder en de vertrouwenspersoon) kunnen via dit register documenten (verzoeken, verslagen, …) online indienen bij het bevoegde vredegerecht en via ditzelfde register documenten elektronisch terug ontvangen.
In principe gebeuren alle aanvragen digitaal. Professionelen (advocaat, notaris,..) zijn vanaf 1 juni verplicht om een aanvraag tot gerechtelijke bescherming, online in te dienen.
Familiale bewindvoerders die op dit moment voor de betrokkene procedure nog niet zijn ingeschreven in het register zijn niet verplicht het register te gebruiken. De huidige procedures (verslagen, documenten, … ) kunnen verder ingediend worden op papier. Let wel: wanneer de familiale bewindvoerder zich heeft geregistreerd dan verloopt alle communicatie digitaal. Een nieuw verzoekschrift tot bewindvoering kan dus best online ingediend worden.

Geen PC of geen digitale duizendpoot?
Ben je minder digitaal onderlegd, of beschik je over geen computer, dan kan je terecht op de griffie van elk vredegerecht. De griffier kan je als particulier bijstaan bij alle praktische of informatieve vragen. Hij kan hiervoor gebruik maken van de pc-+kiosk (dit is een pc die speciaal op elke griffie geïnstalleerd werd voor de implementatie van het CRBP). Je kunt er ook terecht voor het verder beheer en opvolging van je dossier.

Voordelen van de elektronische registratie
Je kan de aanvraag op elke computer indienen via eID (met identiteitskaartlezer) of met de ItsMe-app. Als je online geregistreerd bent, of je hebt het verzoekschrift bewindvoering digitaal ingediend, dan ontvang je alle communicatie digitaal. Maar je dossier is ook steeds consulteerbaar.
Daarnaast voorziet het register een eenvoudig systeem voor het indienen van jaarverslagen omdat er ook een boekhoudkundige tool in opgenomen is die zelf de nodige berekeningen/vergelijkingen maakt. Zo kun je op een eenvoudige manier al je maandelijkse uitgaven en inkomsten bijhouden en invoeren. Op het einde van het jaar staan al de gegevens klaar om ingediend te worden.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij
• De griffie van het vredegerecht in je buurt
• De Zorglijn (dienst Maatschappelijk Werk van CM ) www.cm.be/zorglijn
• Meer info over beschermende maatregelen : Infofiche
• Online indienen verzoekschrift bewindvoering via www.rechterlijkebescherming.be