Preventie

Haal een apotheker in huis

Al meer dan één op twintig Belgen wordt begeleid door een huisapotheker. Naar analogie met de huisarts heeft een huisapotheker een totaalbeeld van de patiënt. Hij kan zijn advies dus beter afstemmen op de individuele noden van die patiënt

Tekst: Fons Jacobs - 15 oktober 2021
"De huisapotheker is er in de eerste plaats voor mensen met chronische aandoeningen. "

 

Toenmalig minister Maggie De Block voerde een viertal jaar geleden het concept van ‘huisapotheker’ in. Daarmee wordt de rol van de apotheker als zorgverlener in de eerste lijn versterkt. Hij kan hierdoor extra aandacht besteden aan de medicatiebegeleiding van patiënten en de bijhorende gezondheidsvoorlichting en aan preventie in samenwerking met de huisarts en andere betrokken zorgverleners.
De huisapotheker is er in de eerste plaats voor mensen met chronische aandoeningen. Ze onderschrijven een langdurig engagement met een duurzame therapeutische relatie tussen apotheker en patiënt.

Persoonlijke begeleiding
Er zijn in ons land om en bij de 5.000 apotheken waar dagelijks globaal 500.000 patiënten door de deur stappen. De overgrote meerderheid van de patiënten, 86 procent, heeft een vaste apotheker. In 82,5 procent van de gevallen is dat de dichtstbijzijnde apotheek. Op enkele uitzonderingen na zeggen de Belgische patiënten dat ze tevreden zijn over de dienstverlening van hun apotheker en ruim 85 procent beschouwt hen meer als een raadgever dan als een handelaar.
Ondertussen ondertekenden al meer dan één miljoen chronische patiënten een overeenkomst met hun apotheker om een persoonlijke begeleiding te krijgen, gericht op het correct gebruik van geneesmiddelen. Vooral chronisch zieke mensen hebben baat bij die persoonlijke begeleiding met het oog op een goed medicatiegebruik. Zeker voor wie dagelijks verschillende geneesmiddelen neemt. Patiënten die een beroep doen op hun huisapotheker kunnen er gerust in zijn dat hun volledige medicatieschema wordt afgestemd op hun noden en permanent gevolgd wordt.

"Vooral chronisch zieke mensen hebben baat bij die persoonlijke begeleiding door de apotheker."

Verspreide informatie
Vandaag zitten de medische gegevens van een en dezelfde patiënt nog op veel plekken verspreid: bij de huisarts, de specialist, in het ziekenhuis, bij de (al dan niet vaste) apotheker. Dat maakt het niet alleen ingewikkeld maar houdt ook een aantal gezondheidsrisico’s in.
Door van je apotheker je huisapotheker te maken, los je dit op.

Interdisciplinaire samenwerking
De voordelen van de huisapotheek zijn vandaag goed ingeburgerd in de apotheek. Maar de concrete voordelen voor de gezondheid zijn bij de patiënten nog te weinig bekend.
Nochtans kan een proactieve begeleiding door een huisapotheker binnen een interdisciplinair kader er voor zorgen dat veel chronische patiënten langer hun onafhankelijkheid behouden. Een correct gebruik van geneesmiddelen is daarbij belangrijk omdat het helpt complicaties te vermijden en het ziekteproces af te remmen.

"Een correct gebruik van geneesmiddelen is belangrijk omdat het helpt complicaties te vermijden en het ziekteproces af te remmen."

Farmaceutisch dossier
Net zoals de huisarts verantwoordelijk is voor het Globaal Medisch Dossier, is de huisapotheker verantwoordelijk voor het Farmaceutisch Dossier van de patiënt. De huisapotheker werkt nauw samen met de (huis)arts en andere zorgverstrekkers van de patiënt. Die interdisciplinaire samenwerking komt de kwaliteit van zorg voor de chronische patiënt ten goede.
De patiënt zelf betaalt niets voor deze dienstverlening. Huisapothekers krijgen rechtstreeks van het Riziv een forfaitaire vergoeding.

Vrije keuze
“Een huisapotheker kiezen is heel eenvoudig”, zegt projectverantwoordelijke van Goed-thuisapotheken Ann Verrydt.
De keuze voor een huisapotheker is volledig vrij. Net zoals bij de huisarts, kan je één huisapotheker kiezen voor de persoonlijke opvolging van jouw medicatie.
“Je kiest natuurlijk zelf of je persoonlijk begeleid wil worden door een huisapotheker. Bij afwezigheid van je huisapotheker kan een andere apotheek die in dezelfde apotheek werkt, je opvolging verzekeren.”
De apotheker van je keuze legt je uit wat de dienstverlening van de huisapotheker inhoudt en wat je mag verwachten.

"Net zoals bij de huisarts, kan je één huisapotheker kiezen voor de persoonlijke opvolging van jouw medicatie. "

Toestemming
Om een huisapotheker aan te duiden, onderteken je een overeenkomst die bepaalt dat men gezondheidsgegevens kan delen met andere zorgverleners. Dat vergemakkelijkt de communicatie tussen die zorgverleners en de efficiënte opvolging van je behandeling. Je apotheker, arts of mutualiteit kan die toestemming eenvoudig voor jou registeren. Je kunt het ook zelf doen op de website www.patientconsent.be
Je geeft je huisapotheker daardoor ook de toestemming om toegang te hebben tot een volledig overzicht van je behandeling via je farmaceutisch dossier en om dit bij te houden. Dat betekent dat je huisapotheker een dossier bijhoudt waarin hij naast de geneesmiddelenhistoriek ook het advies dat hij je gegeven heeft, registreert.
De overeenkomst mag stilzwijgend en levenslang verlengd worden op basis van één handtekening.

"Je huisapotheker houdt een dossier bij waarin hij, naast de geneesmiddelenhistoriek ook het advies dat hij je gegeven heeft, registreert."

Je kan ook op elk moment van huisapotheker veranderen. Het enige wat je daarvoor moet doen, is een nieuwe huisapotheker aanduiden. Je kunt je huisapotheker ook gewoon vragen om de overeenkomst stop te zetten als je geen opvolging meer nodig hebt.
Het aanduiden van een huisapotheker betekent niet dat je niet meer terecht kan bij bijvoorbeeld de apotheker van wacht of een lokale apotheker tijdens een dagje uit. Die apotheker kan de belangrijkste gegevens over je medicatie raadplegen omdat je huisapotheker die informatie deelt in het farmaceutisch dossier. Op die manier ben je steeds zeker van een veilig geneesmiddelengebruik.

Stap verder
Elke keer wanneer je medicatie nodig hebt, raadpleegt je apotheker de medicatie die je het voorbije jaar nam Hij gaat na of het geneesmiddel veilig is voor jou. Daarom registreert de apotheker alle voorgeschreven geneesmiddelen die je in de apotheek komt halen, in jouw dossier.
“Je huisapotheker gaat een stap verder”, verduidelijkt Ann Verrydt. “Hij registreert ook alle geneesmiddelen die je zonder voorschrift komt halen, naast de gezondheidsproducten die een invloed kunnen hebben op de werking en de medische hulpmiddelen die je gebruikt.”
Deze informatie is belangrijk voor een goed en veilig gebruik van je medicatie.
Ann Verrydt: “De huisapotheker houdt ook persoonlijke informatie bij, bijvoorbeeld of je een bepaalde aandoening of allergie hebt. Zo ben je zeker dat je nooit een medicijn koopt dat schadelijk voor je is.”

Informatie
Wie meer wil weten over wat de dienstverlening van een huisapotheker kan betekenen, kan voor alle inlichtingen terecht bij zijn vertrouwde apotheek.
Op www.cm.be en www.goed.be vind je eveneens alle informatie en nuttige tips.