Wegwijs

Eindelijk afschaffing van de 'Prijs van de liefde'

Als een persoon met een handicap ervoor koos om samen te gaan wonen met een partner, kon dit ernstige gevolgen hebben op uw integratietegemoetkoming. De integratietegemoetkoming kon verminderd of zelfs wegvallen omdat er rekening gehouden werd met de inkomsten van de partner. Dit wordt ook wel eens ‘de prijs van de liefde’ genoemd.

Tekst: Els Van Langenhoven - 15 september 2021

 

De integratietegemoetkoming (IT) werd niet alleen berekend op basis van de mate waarin de handicap de zelfstandigheid van de persoon beperkt, maar er werd, naast het eigen inkomen, ook rekening gehouden met het inkomen van de partner met wie men samenwoont. Het inkomensplafond van de liefde werd in 2018 verhoogd om het effect van de ‘prijs van de liefde’ te verminderen, maar werd nu definitief afgeschaft. Het inkomen van de partner telt vanaf 1 januari 2021 niet meer mee in de berekening van de integratietegemoetkoming. Hierdoor kan een persoon met een handicap mogelijk in aanmerking voor deze integratietegemoetkoming of misschien een hogere tegemoetkoming.

Wat moet je doen?

1. Je geniet een medische erkenning en uw gezondheidstoestand wijzigde niet?
Wij adviseren om een nieuwe aanvraag op te starten. Dat kan op volgende wijze:
• Dien zelf een aanvraag in op MyHandicap. Log in met uw elektronische identiteitskaart (eID) en pincode met behulp van een kaartlezer, of met behulp van Itsme via uw smartphone. U kan vervolgens een aanvraag indienen via het tabblad ‘Mijn dossier’. Kies de optie ‘tegemoetkoming aanvragen met behoud van huidige erkenning’
• Contacteer de dienst Maatschappelijk Werk van CM. Zij kunnen advies op maat geven en je dossier eventueel opstarten.

2. Je geniet een medische erkenning en uw gezondheidstoestand wijzigde?
Indien je gezondheidstoestand is gewijzigd, kan een nieuwe aanvraag met medisch onderzoek zinvol zijn.
Zo’n aanvraag is echter niet zonder risico’s. Het gaat hier over een nieuwe beoordeling van de zelfredzaamheid die losstaat van de vorige erkenning. Het is met andere woorden niet uitgesloten dat de herziening resulteert in een lagere medische categorie. Een lagere medische categorie kan een invloed hebben op het recht of de hoogte van bepaalde tegemoetkomingen.
We willen dus benadrukken dat een herziening enkel zinvol is wanneer uw zelfredzaamheid verminderd is en/of je meer hulp nodig hebt van uw partner of professionele diensten.

Heb je twijfels over de veranderingen in je zelfredzaamheid? Voor advies kan je steeds terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk van CM.
Een nieuwe aanvraag opstarten kan op de volgende wijze:
• Dien een aanvraag in zoals hierboven beschreven en kies de optie ‘Tegemoetkoming aanvragen + handicap vaststellen’;
• Geef in dit formulier bij punt 7 (Informatie over je gezondheidstoestand) zoveel mogelijk concrete voorbeelden van de impact van uw handicap op het dagelijks leven. Vul zeker alle velden in. De aanvraag wordt elektronisch verstuurd naar de DG Personen met een handicap. Zij vragen nadien de medische gegevens op bij de behandelend arts die je vermeldt in de vragenlijst.

3. Je geniet reeds een integratietegemoetkoming
De FOD SZ – Directie-generaal Personen met een handicap (DGPMH) start een ambtshalve herziening op. Zij zullen je rechten automatisch onderzoeken en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Onderzoek retroactief recht
Om je recht retroactief (vanaf 1 januari 2021) te laten onderzoeken door DGPMH, moet je voor 30 juni 2021 je aanvraag online indienen via MyHandicap.
Ook na 30 juni 2021 blijft een aanvraag mogelijk, maar het recht kan dan niet meer retroactief toegekend worden.

Meer informatie?

Meer informatie vind je via de webinar Prijs der Liefde. (www.cm.be/webinar-it)
Voor advies op maat en om je aanvraag eventueel op te starten, kan je contact opnemen met de dienst Maatschappelijk Werk van CM. Contacteer hen via de Zorglijn: www.cm.be/zorglijn
Website: www.handicap.belgium.be