Mantelzorg stopt nooit...

Vandaag is het de langste dag van het jaar.  Deze dag werd uitgekozen tot ‘Dag van de Mantelzorg’, want voor mantelzorgers is elke dag een lange dag.  Mantelzorg stopt nooit. Deze dag vestigt de aandacht op de betekenis van mantelzorg voor gebruikers en voor de samenleving.  Vooreerst is het een prima gelegenheid om alle mantelzorgers expliciet te danken en in de bloemen te zetten. Maar er moet meer gebeuren…

Er wordt enorm veel vrijwillig gezorgd voor mekaar. Dit werk gebeurt na(ast) en vaak in samenwerking met de professionele (thuis)zorgdiensten. We zien dat vooral mensen die niet (meer) buitenshuis werken een belangrijk deel van hun tijd vullen met zorgen voor anderen. Omdat ze er zelf voor kiezen en/of gedwongen door de omstandigheden. Bijv. voorlopig is er geen plaats vrij in een aangepaste instelling, de andere betrokkenen moeten naar hun werk, …

Samana wil alle mantelzorgers bedanken!

Deze inzet verbetert de kwaliteit van leven van mensen die zorg nodig hebben en verwarmt de samenleving. Over heel Vlaanderen organiseert Samana vandaag activiteiten die mantelzorgers in de bloemetjes zetten. Samana drukt mantelzorgers ook op het hart om ook goed voor zichzelf te zorgen. Dat is trouwens een voorwaarde om er echt te kunnen zijn voor anderen. Niet tot het uiterste gaan, hulp inroepen, praten o.a. met andere mantelzorgers, regelmatig rust en ontspanning nemen.

Maar bedanken alleen volstaat niet…

Professor Ouderenzorg Anja Declercq (KU Leuven) vertelde aan De Standaard dat het aanbod van mantelzorgers vermindert. Niet omdat we minder bereid zijn om mantelzorg te geven, wel omdat het steeds moeilijker wordt om het te combineren met een job. We werken langer met steeds meer flexibele uren, waardoor het moeilijker wordt om afspraken rond mantelzorg te maken.

Het ACV en Samana stellen naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorg voor om alvast het bedrag van de Vlaamse aanmoedigingspremies te verdubbelen voor mensen die een zorgverlof willen opnemen. Zo wordt het voor veel mensen financieel haalbaarder om te zorgen.  En zetten we alvast een stap vooruit richting zorgende samenleving.

Tip: Zet zelf ook een mantelzorger in de bloemetjes met het boek ‘Klein geluk voor mantelzorgers’. Meer info vind je HIER