Samana en Covid-19 | Lokale afdelingswerking

Bestuurs- en andere vergaderingen

 

Vanaf 8 juni 2020 is het mogelijk om opnieuw bestuursvergaderingen te houden. Er is een noodzaak om de activiteiten voor de zomermaanden en het najaar met elkaar te bekijken en te plannen.

Veiligheidsmaatregelen:

 • Draag een mondmasker op alle contactmomenten en activiteiten.
 • Voorzie ontsmettende handgel bij binnenkomst en papieren handdoekrol. Denk aan een vuilbak om alle gebruikte handdoekjes in te gooien.
 • Zet de tafels en stoelen ver genoeg uit elkaar en houd fysiek voldoende afstand.
 • Ontsmet de tafels en stoelen voor of na gebruik.
 • Vermijd het doorgeven van materiaal of papier. Leg een stapel papieren op een tafel zodat mensen zelf kunnen afnemen. Als je iets wil tonen (bv. een creatieve uitwerking voor op een feesttafel), zet je het op een tafel en laat je het niet van hand tot hand gaan.
 • Indien je versnapering voorziet, kies voor iets dat individueel verpakt is.
 • Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar de vergadering!

Huisbezoek

Het huisbezoek is één van de fundamentele pijlers van de Samana-werking. En dé activiteit die we het best kunnen organiseren zonder grote Corona-risico’s. We stellen dan ook voor om hier de komende periode prioritair te blijven op inzetten. Fysiek of per telefoon, wanneer je je zelf nog niet 100 % veilig voelt. Het is wenselijk om het huisbezoek zo snel als mogelijk terug op te starten indien dit nog niet het geval zou zijn.

In de media lezen en horen we getuigenissen van mensen die zich eenzaam voelen, die nood hebben aan een babbel. Maar dat moeten we jullie niet vertellen. De digitale mogelijkheden zijn voor velen van onze mensen geen optie bij gebrek aan kennis of aan een computer/laptop. We zijn ervan overtuigd dat het opnieuw opstarten van het huisbezoek – zeker in deze onzekere Corona-tijden – tegemoetkomt aan grote nood.

Dus we stellen voor dat alle basiswerkingen zoveel als mogelijk terug of verder in te zetten op het huisbezoek. Als vrijwilliger is het wél belangrijk om een goede inschatting voor jezelf te maken. Ben je gezond? Zie je de contact-name zitten? Indien ja, ga er dan voor. Indien je twijfelt, doe je het beter niet. Ben je onzeker, wellicht kan je huisarts ook raad geven of het voor jou goed is om je vrijwilligerswerk terug op te starten.

Veiligheidsmaatregelen:

 • Contacteer de chronisch zieke nog eens net voor het bezoek (Is alles ok? Niet ziek?)
 • Probeer, als het kan, het huisbezoek buiten te laten plaatsvinden.
 • De Samana bezoeker zet een mondmasker op om de zorgbehoevende of persoon met een chronische ziekte te beschermen.
 • Vraag vooraf aan de persoon die je bezoekt om ook een mondmasker te dragen tijdens jullie contactmoment.
 • Was je handen als je bij iemand binnenkomt. Of neem een klein flesje handgel mee.
 • Vermijd fysiek contact. Houd voldoende afstand.
 • Was je handen na het bezoek bij thuiskomst in je ‘eigen kot’.
 • Sla voorlopig het tasje koffie dat ze jou aanbieden nog af. Een bezoekje is het belangrijkst, de koffie is voor later.
 • Is het voor jou als vrijwilliger of voor degene waar je op huisbezoek gaat nog te vroeg om mekaar te ontmoeten, dan is een telefoongesprek zeker een waardig alternatief.

Activiteiten

We raden aan om pas vanaf september terug activiteiten te voorzien.

Wel is het mogelijk om met kleine groepen al vroeger iets te ondernemen, liefst in open lucht. Bijvoorbeeld een wandeling door de gemeente met enkele mensen. Vanzelfsprekend altijd volgens de veiligheidsvoorschriften. Misschien zijn de Corona-tijden een gelegenheid om eens iets nieuws, kleinschaliger, uit te proberen.

Veiligheidsmaatregelen:

 • Vermeld alle veiligheidsmaatregelen die voorzien en genomen worden op de uitnodiging.
 • Voorzie zoveel mogelijk activiteiten buiten in open lucht.
 • Draag een mondmasker op alle activiteiten en roep de deelnemers op om hetzelfde te doen.
 • Doe activiteiten liefst in beperkte groepen (20 tot 50 personen). Herneem desnoods de activiteit op een andere dag zodat je toch meer mensen iets kan bieden.
 • Blijf zeker thuis als je ziek bent. Kom niet naar onze activiteit. Vermeld dit op de uitnodiging.
 • Verlucht goed op voorhand het lokaal.
 • Laat zien wat een goede handhygiëne inhoudt en wanneer mensen handen moeten wassen (bij aankomst, na eten, na toiletbezoek, bij verlaten zaal). Je kan een affiche hangen in de zaal.
 • Zet deuren indien mogelijk open zodat je die niet meer hoeft aan te raken.
 • Voorzie voldoende afstand tussen de aanwezigen. Zet dus meer tafels dan gewoonlijk waardoor je meer afstand kan laten tussen de stoelen. Daar waar nodig, zet een maximum op het aantal deelnemers of organiseer de activiteit tweemaal (voormiddag, namiddag).
 • Ontsmet vooraf tafels en stoelen.
 • Voorzie ontsmettende handgel bij binnenkomst en papieren handdoekrol. Vuilbak om alle gebruikte handdoekjes in te gooien.
 • Vrijwilligers die rolstoelen duwen, doen dit met handschoenen. Ontsmet zeker ook rolstoelen (handvaten, armleuning, …) voor en na gebruik.
 • Vermijd om dingen door te geven of reeds gebruikt materiaal ter beschikking te stellen. Bv. zangboekjes bij een zangnamiddag.
 • We maken toiletbezoek extra veilig en duiden vooraf iemand aan om de toiletten safe te houden
  • Vooraf goed toiletten reinigen.
  • Voorzien van voldoende zeep en aanduiden dat mensen verplicht handen moeten wassen.
  • Werken met papier om handen te drogen en vuilbakjes voorzien
 • Bij het ophalen van mensen met de auto, dragen beiden een mondmasker. De vrijwilliger kan desgewenst de auto achteraf ontsmetten. Goed luchten is sowieso aangewezen.

Uitstappen

We raden aan om pas vanaf september uitstappen te voorzien.

Veiligheidsmaatregelen:

 • Vermeld duidelijk op uitnodiging: Blijf zeker thuis als je ziek bent. Kom niet naar onze activiteit.
 • Draag een mondmasker op alle activiteiten en roep de deelnemers op om hetzelfde te doen.
 • Laat voldoende plaats op de bus. We gaan uit van 1 persoon per 2 stoelen. We zetten geen twee personen naast elkaar. Beste manier is om mensen aan het raam te laten plaatsnemen.
 • Contacteer de busmaatschappij welke inspanningen zij doen voor social distancing (plexiglas?)
 • Rolwagens (handvaten, armleuningen) worden ontsmet voor en na dat ze in de bus worden gezet en gehaald, voor en na gebruik.
 • De duwers van rolstoelen dragen handschoenen en hebben, uiteraard, een mondmasker op.
 • We vragen de busmaatschappij om de bus te ontsmetten tussendoor.
 • Bij de keuze voor een restaurant voor het middagmaal, vragen we uitdrukkelijk om ontsmettende handgel te voorzien. We vragen alle deelnemers om de handen te wassen voor en na het eten.
 • Indien mensen geholpen dienen te worden bij de maaltijd, draagt de vrijwilliger steeds handschoenen en draagt hij/zij een mondmasker.
 • Vrijwilligers die mensen helpen bij toiletbezoek, dragen een mondmasker.

Algemeen stellen we voor alle bovenstaande activiteiten dat mensen die ziektesymptomen hebben, ook al zijn ze niet ernstig of eerder vaag, uitdrukkelijk gevraagd worden om niet deel te nemen.

Ga naar de info voor

Cursussen en regionaal aanbodDuo-werkingVakanties