Corona en mantelzorg

Beperk je bezoek aan oudere en kwetsbare mensen tot het strikt noodzakelijke.’ Dat is het algemene advies in deze coronatijden. Maar wat betekent dat voor mantelzorgers? Hij/zij die elke dag een familielid of vriend helpt en ondersteunt met essentiële taken? Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft specifieke richtlijnen opgesteld voor mantelzorgers. Zorg jij voor iemand uit je naaste omgeving? Lees deze richtlijnen dan zeker goed door.

Is mantelzorg toegestaan?

Hulp bieden aan personen die zorg nodig hebben is toegestaan. Je mag je hiervoor verplaatsen: zie hieronder.
Je hebt geen attest nodig om dit te bewijzen.

Wanneer mag ik buiten komen?

Je wordt verwacht van zoveel mogelijk thuis te blijven. Je mag enkel buitenkomen voor volgende zaken:

 • Gaan werken
 • Een verplaatsing in het kader van je werk
 • Naar de winkel gaan
 • Naar de bankautomaat of een postkantoor gaan
 • Naar de dokter gaan
 • Hulp bieden aan minder zelfredzame personen (minderjarigen, ouderen, gehandicapten, kwetsbare personen)

In 4 minuten

Alles wat je moet weten vind je alvast in 4 minuten samengevat in onderstaande video van het VVSG Netwerk Thuiszorg.

Hieronder haken we nog eens in op enkele belangrijke aandachtspunten.

Organisatie van de zorg

 • Stel prioriteiten: bezoek en zorg die niet strikt noodzakelijk zijn stel je uit
 • Hou 1,5 meter afstand als er geen direct contact nodig is (bv. voor aankleden…)
 • Neem geen kinderen mee en beperk het aantal personen bij bezoek aan personen uit de risicogroep
 • Overweeg om professionele hulp in te schakelen. Hou er rekening mee dat zij natuurlijk druk bevraagd zullen zijn.

Leef de hygiënische maatregelen na

Was regelmatig de handen grondig met water en vloeibare zeep (of ontsmet indien voldoende ontsmettingsalcohol voorhanden). Droog je handen af aan een aparte handdoek of keukenpapier.

 • Voor en na bezoek bij de persoon waarvan u mantelzorger bent
 • Na contact met de directe omgeving van de persoon
 • Na accidenteel contact met lichaamsvochten, bloed of slijmvliezen (hier: handen wassen en daarna ontsmetten)

Raak je ogen, neus of mond niet aan indien je handen niet (recent) gewassen zijn. Probeer het aanraken van je aangezicht zoveel als mogelijk te beperken.

Leef hoest- en niesetiquette na en leer dit ook bij de zorgbehoevende:

 • Bedek bij snuiten en niezen de neus en mond met een papieren zakdoek. Gooi de zakdoek nadien in de vuilnisbak. Als je geen zakdoek hebt, hoest of nies dan in je elleboog of voorarm (niet in je hand).
 • Was na hoesten of niezen je handen met water en vloeibare zeep. Gebruik papieren wegwerphanddoekjes of een schone handdoek om de handen te drogen.

Wees extra waakzaam voor symptomen van Covid 19

Symptomen

Hoes, koorts, kortademigheid, keelpijn … Iedereen die symptomen heeft van een acute infectie van de luchtwegen wordt beschouwd als een mogelijk geval van COVID-19. Dit geldt voor zowel personen waar dit nieuw optreedt, als voor personen waarbij deze symptomen verslechteren.

Merk je deze symptomen bij jezelf of de persoon voor wie je zorgt?

Contacteer je huisarts telefonisch.
Verwittig ook de huisarts en mogelijke andere bezoekers door dit isolatiedocument duidelijk in het zicht te leggen.  Je mag dit als mantelzorger invullen.

Isolatiedocument

Enkele aandachtspunten bij besmetting

Wat bij een besmetting?

Het uitgangspunt is dat de verzorging thuis gegarandeerd moet blijven. De voorkeur gaat uit naar verzorging en eventuele isolatie thuis (bv. In aparte kamer). Alle noodzakelijke diensten moeten kunnen blijven langskomen.

 • Als je huisarts vermoedt dat het om een COVID-19 besmetting gaat, leg dan het isolatiedocument van Zorg en Gezondheid in het zicht, voor de arts en andere zorgverleners. Hier hierboven. Heb je geen document? Schrijf er zelf eentje, met naam van de persoon, datum en leg dit in het zicht.
 • Verwittig alle andere zorgverleners en mantelzorgers
 • De besmette persoon verblijft best in een aparte kamer en mag de woning niet verlaten
 • Mensen met (een vermoeden van) COVID-19 mogen niet verzorgd worden door andere kwetsbare personen. Bv. Door mensen met chronische hart- of longaandoeningen, patiënten met verminderde weerstand door bijvoorbeeld een kankerbehandeling, bejaarden
 • Stel niet noodzakelijk bezoek uit en neem geen kinderen mee.
 • Vermijd zo veel mogelijk contact of hou je aan 1.5 meter afstand.
 • Vraag de persoon om zijn of haar neus en mond te bedekken met een sjaal of keukenhanddoek, en wissel deze regelmatig (voor/namiddag). Was deze op 60 graden.
 • Was je kleren na je bezoek op minstens 60°C.
 • Overleg met de huisarts of bijkomende voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Richtlijnen rond het huishouden van een mogelijk besmet persoon

 • Boodschappen doen mag, maar plaats deze best bij de voordeur en hou afstand
 • Bestek en borden, linnen was je op een hoge temperatuur (60°C).
 • Verlucht de kamer en woning regelmatig.
 • Was je kleren na bezoek op 60 graden
 • Reinig en ontsmet de kamer regelmatig
 • Gooi afval dat in aanraking is geweest met een besmet persoon in een aparte afgesloten afvalzak.
 • Was je handen grondig en regelmatig.

Verwarring rond erkenning als mantelzorger

Naar aanleiding van de Coronacrisis stelde de overheid een aantal voorwaarden naar bezoekers van bewoners van woonzorgcentra. De woonzorgcentra hebben standaard de deuren gesloten voor externe bezoekers, alleszins al tot het einde van de paasvakantie.  Er ontstond verwarring rond deze richtlijn, waarbij vermeld werd dat ‘geregistreerde mantelzorgers’ onder bepaalde voorwaarden zouden toegelaten worden. Er bestaat echter geen officiële registratie als mantelzorger. Er kunnen dus nergens attesten verkregen worden dat je inderdaad de mantelzorger van iemand bent. Ook via Samana kan je je niet registreren als mantelzorger. In de richtlijn verwijst men naar de woonzorgcentra die zelf kunnen registreren wie mantelzorger is van iemand.   Heb je vragen rond de voorwaarden van jouw naaste die in een woonzorgcentrum opgenomen is, neem dan rechtstreeks contact op met het woonzorgcentrum.

Ontsmet regelmatig de rolstoel

Gebruikt de persoon voor wie je zorgt een rolstoel? Dan is het aangewezen om deze regelmatig te reinigen. Rolstoelgebruikers kunnen namelijk niet vermijden om door (al dan niet besmet) spuug te rijden. Enkele tips:

 • Gebruik ontsmettingsmiddel (70% alcohol): bedek alle delen van de hand (voor en achter, onder nagels, tussen vingers, polsen).
 • Wees voorzichtig met het aanraken van de banden; als de banden gebruikt worden bij transfers, bedek ze dan met papieren handdoeken of zakdoeken en gooi deze daarna weg; maak je banden regelmatig schoon
 • Maak ook de hoepels regelmatig schoon, want deze worden constant aangeraakt.
 • Maak de remhandgrepen, duwhandvaten en andere delen van de rolstoel regelmatig schoon.
 • Maak joystick, armleuningen en andere bedieningselementen van de elektrische rolstoel schoon (zonder de elektronica te beschadigen)
 • Denk bij het regelmatig goed reinigen ook aan de mobiele telefoon, alle delen van een tas of rugzak die vaak aangeraakt worden, krukken, spalken en alle andere hulpmiddelen.

Hulpbronnen

De Mantelzorgtelefoon

Als mantelzorger kan je al jaren terecht bij de mantelzorgtelefoon van Samana: je vindt er een luisterend oor, kan er je verhaal doen, even emotioneel bijtanken…
Bel onze mantelzorgtelefoon op het nummer 078 15 50 20 en krijg alle tijd die je nodig hebt om te vertellen waarmee je zit of om in vertrouwen je hart even te luchten bij iemand die begrijpt waarover je spreekt.
De Samana Mantelzorgtelefoon is iedere werkdag bereikbaar van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. De kostprijs is die van een zonaal gesprek, van waar in België je ook belt.

Dementie en het coronavirus

Voor mensen met dementie kan het moeilijk zijn om deze hele crisis rond corona te plaatsen. Diverse experten hebben tips verzameld voor mantelzorgers van thuiswonende mensen met dementie. Deze tips werden gebundeld in een handig document. Meer informatie.

Zelfzorg voor mantelzorgers

Heb je nood aan tips om een balans te vinden tussen ‘draaglast en draagkracht’? De online training ‘Zelfzorg voor mantelzorgers‘ leert het je in negen sessies aan de hand van theoretische uitleg van een experte, tips, oefeningen en getuigenissen van andere mantelzorgers. Klik hier om meer over deze cursus te ontdekken.

Veilig omgaan met een Covid-19-patiënt

Is de persoon voor wie je zorgt Covid-19-patiënt? Dan wil je weten hoe je veilig met haar of hem omgaat. De online praktijkcursus van Howest helpt je alvast op weg.

De ZorgSamen

Op de nieuwe website www.dezorgsamen.be vinden zorgverleners, maar ook mantelzorgers tips om goed voor jezelf te zorgen en veerkracht bij te tanken.