Corona en mantelzorg | update 18 mei

Momenteel neemt het aantal COVID-19 besmettingen per dag af, net zoals de dagelijkse aantallen ziekenhuisopnames en de curve van overlijdens. De drastische maatregelen die genomen werden, lijken effect te hebben.

Op 15 mei werden een aantal versoepelingen doorgevoerd.  We zetten de belangrijkste maatregelen voor mantelzorgers nog even op een rijtje:

Bezoek

Elk gezin mag thuis maximaal vier personen – altijd dezelfde – ontvangen. Je mag maar met één gezin afspreken, en dit onder de volgende voorwaarden:

 • Voldoende afstand bewaren (1,5 meter)
 • Liefst buiten op terras of in tuin,
 • Geen bezoek als een gezinslid of één van de bezoekers ziek is.
 • Speciale aandacht moet worden besteed aan oudere en kwetsbare mensen.

Verplaatsingen

Verplaatsingen zijn toegelaten als ze nodig zijn en om dringende redenen. Bijstand aan hulpbehoevenden (en dus mantelzorg) valt hieronder. Er bestaan hiervoor geen attesten, je hebt dit niet nodig;

Besmetting

Krijg je te maken met een besmetting, lees dan de richtlijnen op onze website nog eens goed door.

Woonzorgcentra en andere residentiële voorzieningen

Mantelzorgers van personen in woonzorgcentra of andere residentiële voorzieningen
Iedere (residentiële) voorziening heeft specifieke richtlijnen voor bezoek uitgewerkt. Vraag de richtlijnen die gelden in de voorziening waarin jouw naaste zich bevindt na.

Bezoek in een thuiszorgsituatie door mantelzorgers

Thuiswonende personen met die zorg of ondersteuning nodig hebben zijn letterlijk ‘baas in eigen huis’ en de beslissing in eigen handen. Er is geen voorziening die een bezoekreglement kan uitvaardigen, of het naleven ervan kan afdwingen.

Het is daarom belangrijk dat de persoon die zorg nodig heeft en de mogelijke bezoeker(s) met mekaar in dialoog gaan en goed overleggen of dit bezoek noodzakelijk is en gewenst is; en dit natuurlijk voor de beide partijen.
Stel jezelf de vraag: waarom is dit bezoek nodig? Zal dit bezoek het (psychosociaal) welzijn van de persoon die zorg en ondersteuning nodig heeft verbeteren? Ga hierover een gesprek met elkaar aan en geef elk je eigen verwachtingen en grenzen aan.

Het bezoek moet altijd op een veilige manier kunnen verlopen, zowel voor de persoon zelf, als de bezoeker. Hiervoor gelden volgende aanbevelingen:

 • Het bezoek moet beperkt worden tot vier personen die behoren tot hetzelfde gezin/huishouden en steeds dezelfde personen;
 • Pas de principes van social distancing toe. Houd dus min. 1,5 meter afstand;
 • Het bezoek vindt bij voorkeur plaats in de open lucht of in een ruimte waar het mogelijk is om 1,5m afstand te houden;
 • Pas de regels rond handhygiëne en nies- en hoesthygiëne toe.

 • Bezoekers die zelf tot een risicogroep behoren, besteden extra aandacht aan de voorzorgsmaatregelen of stellen het bezoek nog even uit;
 • Draag een mondmasker vanaf de leeftijd van 12 jaar;
 • Bezoek is af te raden wanneer er professionele zorgverleners aanwezig zijn, tenzij dit nodig is voor de communicatie met de zorgverleners (bvb. bij personen met dementie)

Zowel professionele zorgverleners als andere personen (bvb. buren) die verbonden zijn met de thuissituatie kunnen helpen om de juiste keuzes te maken ivm bezoek:

 • Dienstverlenende instanties kunnen de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood informeren op zijn/haar maat. Professionele zorgverleners kunnen ingrijpen als de situatie niet houdbaar of duurzaam is;
 • Indien de persoon niet over een informeel netwerk beschikt en dit zijn welzijn benadeelt, kunnen betrokken professionele zorgverleners op zoek gaan naar initiatieven in de buurt die veilig sociaal contact mogelijk maken;
 • Professionele zorgverleners geven informatie over wat al dan niet mogelijk is rond het bezoek
 • De professionele zorgverlener kan samen met de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood zoeken naar mogelijkheden voor een veilig bezoek en op zoek gaan naar oplossingen
 • Burgers kunnen mekaar wijzen op de mogelijkheden en beperkingen van bezoek.

De activiteiten voor mantelzorgers van Samana gaan momenteel niet door – en dit al zeker tot eind juni.  We houden je op de hoogte over een mogelijke nieuwe opstart.

Ondersteuning nodig? De mantelzorgtelefoon staat paraat om jouw vragen te beantwoorden

Of neem een kijkje bij de andere tips voor steun : www.samana.be/corona-en-mantelzorg