Buddywerking voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Wie omwille van een psychische kwetsbaarheid niet goed in zijn vel zit, voelt zich niet altijd begrepen. De spontane reactie om dergelijke onaangename situaties uit de weg te gaan, is zich waar mogelijk terugtrekken uit het sociale leven.


Omgekeerd weet de omgeving van iemand met psychische problemen vaak niet hoe daarmee om te gaan. En om het ongemak dat dat met zich meebrengt te vermijden, is men dan vaak geneigd om de betrokken persoon zo veel mogelijk te ontlopen.


De combinatie van die twee factoren is nefast voor beide partijen, maar uiteraard het meest voor de psychisch kwetsbare persoon.


Via de buddywerking voor mensen met een psychische kwetsbaarheid wil Samana ook deze chronisch zieke mensen specifieke ondersteuning geven. Dat doen we door hen te koppelen aan een zogenaamde buddy; een vrijwilliger die op regelmatige basis samen met de psychisch kwetsbare persoon dingen gaat doen waar ze beide plezier aan beleven. Dat kan gaan van samen een wandeling maken of iets gaan drinken tot actief samen sporten of zich creatief uitleven in een gezamenlijk project.


Voor sommige mensen opent deze vorm van contact de weg om makkelijker zelf de stap te zetten naar nieuwe contacten. Anderen bouwen een hechte band op met ‘hun’ buddy, wat resulteert in een langdurige oprechte vriendschap. In beide gevallen is de opdracht van de buddy meer dan geslaagd.


Voor dit project werkt Samana samen met Buddywerking Vlaanderen. Het loopt momenteel in de regio’s Mechelen-Turnhout, Waas en Dender en Oudenaarde-Aalst.
Blijf op de hoogte

Vul hieronder je e-mailadres in, dan houden we je regelmatig (maar zeker niet te vaak) op de hoogte van onze werking en diensten en bezorgen we je informatie die voor jou interessant kan zijn.