Organiseer als vrijwilliger activiteiten voor chronisch zieke mensen

Door middel van een aangepast activiteitenaanbod betrekt Samana chronisch zieke mensen of zorgbehoevende personen sterker bij het sociale leven in hun buurt. Via een waaier aan activiteiten spelen we in op de verschillende interesses van langdurig zieke mensen of personen die hulp- of zorgbehoevend zijn. Denk daarbij aan:


 • Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten
  
om sociaal isolement en dreigende vereenzaming te voorkomen of te doorbreken
 • Culturele of toeristische uitstappen
  om de onvermijdelijk kleiner wordende leefwereld van hulpbehoevende mensen zo toch groot mogelijk te helpen houden
 • Creatieve activiteiten
  waarin creatief talent zich los van beperkingen of praktische bezwaren verder kan blijven ontwikkelen. In sommige plaatselijke kernen zijn deze activiteiten ondergebracht in een Crea Club die deelnemers op regelmatige basis samenbrengt en hen stimuleert en deskundig begeleidt in hun creatieve ontwikkeling
 • Vormings- en informatiesamenkomsten
  om mensen met een chronische ziekte bijvoorbeeld wegwijs te maken in de doolhof van regelgevingen en tegemoetkomingen. Of om hen via empowerment-opleidingen te helpen om de regie van hun leven weer in eigen handen te nemen
 • Lotgenotencontact
  waarin mensen ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar wederzijds ondersteunen en versterken in het (leren) leven met een chronische ziekte


Passen jouw plannen om je als vrijwilliger te engageren op een of andere manier in dit plaatje?
Blijf op de hoogte

Vul hieronder je e-mailadres in, dan houden we je regelmatig (maar zeker niet te vaak) op de hoogte van onze werking en diensten en bezorgen we je informatie die voor jou interessant kan zijn.