Samana behartigt de belangen van mantelzorgers

Omdat Samana door de Vlaamse overheid al sinds 1999 erkend is als ‘Vereniging voor mantelzorgers en gebruikers’, zijn we perfect geplaatst om jouw belangen als mantelzorger te behartigen. En om ervoor te zorgen dat je inzet de waardering krijgt die ze verdient.Samana zet in op de maatschappelijke erkenning, waardering en respect voor het werk van de mantelzorger. Daarvoor is het noodzakelijk om alle lagen van de samenleving bewuster te maken van de rol die mantelzorgers spelen in de schaduw van de zorg. En de waarde en het belang daarvan duidelijk te illustreren.


Samen met mantelzorgers ontwikkelen we daarom voorstellen die hun situatie moeten verbeteren en trachten we voldoende draagvlak te realiseren om de positie van de mantelzorger in de thuiszorg te versterken.


Onze doelstelling is om mantelzorg erkend te zien als een discipline in de zorgsector en de mantelzorger als een volwaardige partner in de thuiszorg. Voor Samana is de mantelzorger een ervaringsdeskundige, een aanspreekpunt en een volwaardige partner die mee de zorg aanstuurt.


Blijf op de hoogte

Vul hieronder je e-mailadres in, dan houden we je regelmatig (maar zeker niet te vaak) op de hoogte van onze werking en diensten en bezorgen we je informatie die voor jou interessant kan zijn.