Samana versterkt mensen
met een chronische ziekte

Samana stelt zich tot doel om chronisch zieke mensen volwaardig te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven.

Lees hier hoe we dat doen

Bij Samana brengen chronisch zieke, gezonde en zorgbehoevende mensen extra kwaliteit in elkaars leven.
Al meer dan 65 jaar.

Zelfzorg voor mantelzorgers

Ons aanbod voor chronische zieke mensen

Infosessies De meeste mensen met een chronische aandoening hebben nood aan informatie op medisch, sociaal, wetgevend, financieel of psychosociaal vlak. Daarom organiseert Samana jaarlijks een aantal infosessies waarin die onderwerpen aan bod komen. Maar waarin het ook kan gaan over de rol van de adviserend geneesheer, ziekte en stress, omgaan met onbegrip enz. Lees verder Cursussen Samana organiseert op regelmatige basis meerdaagse cursussen voor chronisch zieke mensen. Er is een aanbod voor diverse leeftijdsgroepen, aangezien de leeftijd waarop je landurig ziek wordt, of het aantal jaren dat je al ziek bent, bepalend zijn voor de kennis of vaardigheden die we je kunnen bijbrengen. Al blijft de ultieme doelstelling in al onze cursussen wel gelijk: mensen met een chronische aandoening sterker maken door hen te leren omgaan met de veranderingen die dat met zich meebrengt. Lees verder Lotgenotencontact Uit onderzoek en ervaring weten we dat contact met lotgenoten een bijzonder positieve invloed heeft op het herstel- en aanvaardingsproces van mensen met een chronische ziekte. Daarom brengt Samana je on- en offline samen met mensen waarmee je over je situatie kan praten en met wie je je gevoelens open en oprecht kan delen. Lees verder Activiteiten Wie zich tot doel stelt om chronisch zieke of hulpbehoevende mensen volwaardig te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven, kan maar beter een sterk aanbod aan activiteiten op zijn kalender hebben staan. Daarom organiseren de duizenden vrijwilligers van Samana ook in jouw buurt heel regelmatig activiteiten die inspelen op jouw interesses. Lees verder Vakanties Samana geeft mensen met een chronische ziekte of met een handicap, zorgbehoevenden én hun mantelzorgers de kans om te blijven reizen. Omdat reizen nu eenmaal een unieke ervaring is die nooit iemand ontzegd zou mogen worden. Het vakantieaanbod van Samana is dan ook heel divers, van individueel of in kleine groep tot aansluiten bij een van A tot Z georganiseerde groepsreis. Lees verder Buddywerking Mensen met een psychische kwetsbaarheid vinden niet altijd even makkelijk aansluiting bij anderen in de samenleving. Voornamelijk omdat iemand die niet goed in zijn vel zit, vaak geneigd is om zich af te zonderen van het sociale leven. Om dat tegen te gaan startte Samana in samenwerking met Buddywerking Vlaanderen een project om deze chronisch zieke mensen specifieke ondersteuning te geven. Lees verder Vlaamse Pijnliga Via de Vlaamse Pijnliga bundelt Samana de krachten van 12 patiëntenorganisaties die zich inzetten om de levenskwaliteit van chronische pijnpatiënten en hun omgeving te verbeteren. Zo willen we de efficiëntie van deze vaak kleinschalige initiatieven versterken en hen helpen om hun doelstellingen makkelijker te bereiken. Lees verder Belangenbehartiging Het behartigen van de belangen van chronisch zieke mensen staat bovenaan de prioriteitenlijst van Samana. Daarbij vertrekken we van en steunen we op de persoonlijke ervaringen van de betrokkenen. Samen met hen zetten we thema’s op de agenda en ontwikkelen we sociale acties die door chronisch zieke mensen zelf gedragen worden. Lees verder

Blijf op de hoogte

Vul hieronder je e-mailadres in, dan houden we je regelmatig (maar zeker niet te vaak) op de hoogte van onze werking en diensten en bezorgen we je informatie die voor jou interessant kan zijn.